Nieuwsbrief ontvangen?  

Klik hieronder "Registreer" om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

   

Sociale projecten opstarten, ondersteunen en coachen

De Clemensactie is een vzw die zich inzet voor ondersteuning, opvolging en coaching van kleinschalige sociale projecten in Congo, vooral in de regio Kinshasa – Matadi.

De voorzet is gegeven door een aantal Vlaamse redemptoristen die het beste van zichzelf hebben gegeven om deze regio te ontwikkelen en een hoopvolle toekomst te geven. De Clemensactie gaat verder op deze weg. Nu zijn er jonge Congolese redemptoristen verantwoordelijk voor deze regio. Congolese redemptoristen die samen met hun lokale medewerkers een sociaal project indienen en dit correct opvolgen kunnen rekenen op onze steun.

Onze geitenboerderij had last van het droge seizoen. Voor de geiten was er te weinig water en te weinig voedsel. Dankzij een grote sponsor hebben we de mogelijkheid gekregen om extra terreinen aan te kopen die in de nabijheid liggen van de geitenboerderij. Deze terreinen lieten toe om een waterboring te doen en te zorgen voor permanent water via een watermuur. Op deze manier hebben we een dubbele slag kunnen slaan: de mensen uit de omgeving van de boerderij hebben nu stromend water en onze geitenboerderij kan zich verder ontwikkelen.

Dankzij onze vrienden van klooster Wittem konden we bij de Adventsactie Nederland een project indienen rond naaiateliers voor kindmoeders. We hebben gekozen voor Luozi, Miyamba en Mbanza Ngungu. In Mbanza Ngungu was er reeds een naaiatelier actief. Dankzij deze nieuwe middelen kunnen we twee nieuwe naaiateliers opstarten en het naaiatelier van Mbanza Ngungu verder uitrusten. Bovendien laat het project ruimte om extra ateliers uit te bouwen die toelaten om twee nieuwe coöperatieven te starten met bijhorende winkels. Op deze manier kunnen de kindmoeders die de vorming hebben doorlopen kiezen om zelfstandig te beginnen werken of mee te doen met een van onze twee coöperatieven. Als we het project goed kunnen opvolgen is er de mogelijkheid dat we ook de komende twee jaar op de steun kunnen rekenen van de Adventsactie. Lieve Droogmans zal als coördinatrice het project van nabij opvolgen.

Ons klein technisch centrum in Kimpese biedt nu een driejarige opleiding automechanica aan voor straatjongeren. We betalen de lonen van de leerkrachten en met het weinige schoolgeld dat de leerlingen inbrengen lukt men erin om het technisch centrum draaiend te houden. Het centrum is gelegen op een terrein dat we huren. Hier zijn er op dit moment wel wat zorgen met de verhuurder en we hopen deze in 2017 te kunnen oplossen. Op dit moment volgen een 30-tal jongeren de opleiding.

We hebben met een beperkt budget onze radio in Mbanza Ngungu die een zendbereik heeft over heel de Bas Congo kunnen uitrusten met nieuw technisch materiaal. Het mengpaneel en de computer zijn vernieuwd. Er zijn ook nieuwe micro’s aangekocht. Een pijnpunt blijft de stroomvoorziening. De netstroom is zeer onbetrouwbaar en van wisselvallige kwaliteit. Als we een zonnepaneel of kleine generator kunnen aankopen in 2017 zou dit een goede zaak zijn. Ze hebben zelf ook een eenvoudige opname studio ingericht voor het maken van CD’s.

Eind september waren twee studenten uit Gent voor drie weken op inleefreis in Congo. Ze verbleven een langere tijd in Kinzundu en in Luozi. Tijdens hun verblijf in Kinzundu hebben ze de jongerenwerking ondersteund, hebben ze ook geholpen in de schrijnwerkerij en in het verbeteren van de verbindingsweg tussen Kinzundu en Kimpese. Voor hun vertrek hadden ze via enkele acties zelf een 800 euro verzameld. Het CAT heeft dan nog bijgelegd zodat er voldoende middelen waren om een grote boomzaag te kopen in Kinshasa. Dankzij deze boomzaag kon de schrijnwerkerij van planken worden voorzien. Daardoor hadden de leerjongens in de schrijnwerkerij terug leermateriaal en kunnen er ter plaatse terug meubels gemaakt en verkocht worden. We hopen in 2017 nog extra middelen vrij te maken om de schrijnwerkerij beter te laten werken.

 

In Mbanza Ngungu is er een klinisch labo geopend in 2016. Door de samenwerking tussen de redemptoristen en Solidaridad, een partnerorganisatie uit Spanje ook verbonden met de redemptoristen heeft men het labo kunnen bouwen en inrichten. Op dit moment volgt het CAT mee de werking op. Bij het recent terreinbezoek konden we vaststellen dat het labo zo goed als op kruissnelheid  draait en reeds meer dan 600 onderzoeken had kunnen uitvoeren. Het labo zal nog twee extra onderzoeksunits openen en is op dit moment een van de referentiecentra uit de streek voor klinische onderzoeken. In 2017 zal Clemensactie mee de werking en het beheer van het labo ondersteunen en opvolgen.

Door de samenwerking tussen de redemptoristen in Congo en de Clemensactie konden de nodige middelen worden verzameld om de bouw te starten van de materniteit met 18 bedden. Dankzij de steun van Rotary Duitsland konden we nog eens extra middelen krijgen om deze materniteit volledig nieuw in te richten en ook het personeel de passende vorming te geven. Deze samenwerking kwam tot stand door de zeer intense inzet van Martin ten Winkel, de neef van pater Hermann ten Winkel en Lieve Droogmans. Als binnenkort het dossier wordt goedgekeurd zal al het medisch materiaal worden besteld en met de container worden verscheept. We hopen dat de materniteit operationeel zal zijn in april 2017.

   
   

Kalender  

    • 1 februari bijeenkomst Clemensactieteam
    • 27 februari tot 5 maart terreinbezoek Congo Clemensactie
    • 25 maart tot 6 april inleefreis Oscar Romero College Dendermonde.
   
© Clemensactie