Een nieuwe school in Saint-Mugagga, Kinshasa

Na het aantreden van president Felix Tshisekedi werd aangekondigd dat het onderwijs voortaan gratis zou zijn.  Dit leidde tot een enorme instroom van kinderen in de scholen.  Het gevolg laat zich raden, overvolle klassen met vaak meer dan 80 leerlingen.  Als je dan niet verstandelijk tot de middenmoot of beter behoort raak je al snel achterop.  Kijk maar naar wat recentelijk de pandemie bij ons teweeggebracht heeft op zo’n korte tijd.  Door het afstandsonderwijs en gebrek aan informaticamateriaal raakten ook bij ons heel wat leerlingen achterop.  Hier wordt dan gelukkig snel ingegrepen, in Congo gebeurt dit niet en blijven uiteindelijk veel kinderen analfabeet.

Vanuit de optiek dat ouders ook in Congo wel performant doch betalend onderwijs wensen voor de kinderen wordt er bij de congregaties aangeklopt die hoog aangeschreven zijn op vlak van educatie. Zo werden ook onze paters in de parochie Saint-Mugagga aangesproken door ongeruste ouders.  Bovendien was er in de ruime omgeving geen kleuterschool.  De paters legden deze vraag voor aan het CAT.  Dankzij een mooie privé-gift konden we naast de kerk en rechtover de pastorie reeds een goedgelegen grondstuk kopen van bijna 14 are.  Plannen werden gemaakt voor de oprichting van een kleuter- en lagere school op deze grond.   We zien het ambitieus met 9 klassen, een zaal, een lokaal voor de directie en een sanitair blok.

Het project was veel mensen genegen waardoor we de benodigde 180.000 euro konden ophalen.  De school zal kunnen opstarten bij het begin van het schooljaar 2021-2022.  Jullie kunnen hier de bouw door middel van foto’s van de vorderingen van de werken opvolgen. Het gebouw zal klaar zijn maar we hebben helaas nog niet het nodige budget voor de aankoop van voldoende schoolbanken voor de lagere school en tafels en stoeltjes voor de kleuterklassen.  Uw steun hiervoor is zal ervoor zorgen dat we de klassen kunnen openstellen voor alle kinderen uit de ruime omgeving.