Clemensactie in het eerste Gerardusmagazine van 2024

Begin dit jaar schreef Lieve voor het eerste Gerardusmagazine van 2024 over Clemensactie in Congo, met de focus op de vice-provincie Matadi. Het artikel belicht de geschiedenis van de redemptoristen in dit gebied, hun inzet voor zorg en onderwijs, en de uitdagingen na de onafhankelijkheid. Veel leesplezier!

Gerardusmagazine januari 2024

Nieuwsbrief februari

đź“© Post uit Congo! Ontdek in deze nieuwsbrief welke vooruitgang we boekten in onze naaiateliers en op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, bijenteelt en herbebossing.

Nieuwsbrief februari

Grote werken in Saint Irénéé in Kinshasa: bouw van nieuwe school

De nieuwe school, waarvan de opening gepland staat in het voorjaar van 2024, omvat niet alleen klaslokalen maar ook sanitaire voorzieningen en ruimte voor buitenschoolse activiteiten.

Met deze school bouwen we ook verder aan een hoopvolle toekomst voor de regio: al sinds 2012 streven we naar gelijke kansen, empowerment en duurzame vooruitgang. Daar speelt onderwijs een onmisbare rol in.

Momenteel studeren kinderen er in beperkte, niet-verlichte ruimtes (zoals je kan zien in de eerste video), maar binnenkort zullen ze genieten van een gezonde en stimulerende leeromgeving. Daarvoor willen we alle betrokkenen bedanken die dit initiatief mogelijk hebben gemaakt, waaronder Noord-Zuid werking van de provincie West-Vlaanderen die dit project ondersteunden. Zonder hen was dit niet gelukt!

Bomen en Bijen in Kimpese

In ons pilootdorp MOLE werd in eerste instantie 1 ha aangeplant met voornamelijk Calliandra en acacia. Dat de planten in deze contreien snel groeien merkt u op bijgaande foto’s. Maar niet alleen onze jonge struiken en bomen groeien snel maar ook het onkruid waardoor ze nog amper zichtbaar waren.

Samen met père Benjamin hebben de dorpelingen/imkers beslist om wanneer het onkruid geruimd was de vrijgekomen grond aan te planten met maniok en pindanoten. Zo gaan landbouw en herbebossing er samen voor zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen en er veel bloemrijke struiken zijn die de bijencultuur en de honingoogst ten goede komen. Daarnaast geeft de oogst ook een extra inkomen aan deze hardwerkende mensen die geen enkele machine ter beschikking hebben en vaak onder de schroeiende hitte op het veld werkzaam zijn.

Zodra het regenseizoen weer aanvangt in oktober zullen opnieuw enkele hectaren aangeplant worden ditmaal ook met kambala, limba en al enkele soorten fruitbomen waaronder mangostan die heerlijke vruchten geeft.

Voor de toekomst zijn we op zoek naar individuen en bedrijven die samen met ons verder bomen willen aanplanten in Kongo Central. De wisselwerking met de imkers en de ervaring met onze Ă©Ă©rste hectare bomen zorgen ervoor dat deze aanplanten goed beschermd en verzorgd worden zodat het bosbestand opnieuw heel sterk kan toenemen. Samen kunnen we onze groene long van Afrika terug uitbreiden, elke nieuwe boom telt.

Ons bijenproject bloeit!

Midden november 2022 diende we het laatste luik (3de jaar) van ons bijenproject in bij de provincie Oost-Vlaanderen. In 5 extra dorpen willen we ook 25 mensen de kans geven om de opleiding te volgen tot imker.

Mondiale solidariteit, provincie Oost- Vlaanderen had lof voor onze inspanningen en kende ons een subsidie toe van 7.000 euro waardoor de opleiding dadelijk kon starten. Een hele week verbleven deze mensen op de parochie om de lessen te volgen.

Daarnaast konden we er ditmaal onmiddellijk praktijklessen aan toevoegen want we hebben immers al 25 personen die nu intensief met de bijenteelt bezig zijn.

Kortelings krijgen ze allemaal hun 4 bijen- kasten en de nodige uitrusting bestaande uit een pak en laarzen en alle toebehoren om te starten. Nu nog hopen dat de bijen- kasten snel gevuld zijn met raten.

Van sanitaire verbeteringen tot de realisatie van onze droomschool

Enkele jaren geleden hadden we vooral oog voor het bouwen van nieuwe klassen. Ettelijke bezoeken aan onze parochies later zijn we overtuigd dat we ook het sanitair altijd onder handen moeten nemen. Zo ook in Saint-Camille waar men amper over 1 toilet voor de lagere school beschikte zodat het tijdens de recreatie steeds lang aanschuiven was. Bij de bovenbouw van drie extra klassen werden daar ook toiletten gebouwd die nu gebruikt worden door de meisjes.

Door het slim verplaatsen van de toegang tot de parochie konden beneden 4 toiletten voor jongens gerealiseerd worden, een opluchting voor alle leerlingen. De klimaatverandering zorgde vorige winter en in het voorjaar in Congo voor hevige stortbuien die grote erosie veroorzaakte rond onze school in Matadi. We maakten dan ook middelen vrij om een nieuwe muur te bouwen om niet alleen de school tegen erosie te beschermen maar ook tegen indringers die onze leerlingen lastigvielen.

Ondertussen groeide ons spaarpotje voor de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school in Saint-Irénée, Kinshasa gestaag verder. De aankoop van de grond nam echter een onverwacht grote hap uit het budget. We konden dus nog steeds niet starten. De tentoonstelling in de Sint-Niklaaskerk bood ons wel veel gelegenheid tot bekendmaking maar de vele buitenlandse toeristen openden toch niet krachtig de geldbeugel.

Het laatste duwtje kwam van het Wereldhuis in Roeselare. Door middel van het “Wereldhuis” ondersteunt de provincie West-Vlaanderen projecten in en met het Zuiden. Ons bouwproject en de reeds gespaarde middelen werden goed onthaald. En nu zijn we fier om te melden dat dankzij alle giften samen we eindelijk kunnen starten met de bouw van onze nieuwe droomschool waar kinderen in ruime klassen onderwijs kunnen volgen.

Vernieuwingen in de ziekenhuizen in Matadi en Mbanza Ngungu

In het ziekenhuis Saint-Gérard in Matadi werden recent 3 verschillende zalen vernieuwd.  Daarnaast werden de toiletten voor patiënten en personeel volledig opgeknapt, wat absoluut moest gebeuren. Nu zijn ze proper en we hopen dat het zo nog lang kan blijven.

Het nieuw röntgentoestel dat werd aangekocht voor het ziekenhuis in Mbanza Ngungu kreeg een voorlopige plaats in het bijgebouw van het ziekenhuis in afwachting van de renovatie van een bestaand gebouw aan de overkant. Alle ziekenhuizen in de ruime omgeving sturen nu hun patiënten naar ons waardoor we nog een printer hebben moeten kopen om de foto’s mee te geven want niet elk ziekenhuis of ziekenpost heeft al een computer.