2 nieuwe klassen voor het internaat in Lukuakua

In de zomer van 2021 werden 2 nieuwe klassen gebouwd voor het internaat in Lukuakua.  Deze school op 20 km boven Luozi is de enigste plaats waar kinderen school kunnen lopen.  Ze zijn intern omdat de dorpen tot wel 15 km verwijderd van de school liggen.   De klassen waren volledig vernield. De leerkrachten hebben zelf de stenen gebakken om deze klassen te bouwen.  Zo kon de Clemensactie de bouw realiseren met 4.500 USD.  Nu hebben we nog nood aan nieuwe banken.

Een nieuwe school in Saint-Mugagga, Kinshasa

Na het aantreden van president Felix Tshisekedi werd aangekondigd dat het onderwijs voortaan gratis zou zijn.  Dit leidde tot een enorme instroom van kinderen in de scholen.  Het gevolg laat zich raden, overvolle klassen met vaak meer dan 80 leerlingen.  Als je dan niet verstandelijk tot de middenmoot of beter behoort raak je al snel achterop.  Kijk maar naar wat recentelijk de pandemie bij ons teweeggebracht heeft op zo’n korte tijd.  Door het afstandsonderwijs en gebrek aan informaticamateriaal raakten ook bij ons heel wat leerlingen achterop.  Hier wordt dan gelukkig snel ingegrepen, in Congo gebeurt dit niet en blijven uiteindelijk veel kinderen analfabeet.

Vanuit de optiek dat ouders ook in Congo wel performant doch betalend onderwijs wensen voor de kinderen wordt er bij de congregaties aangeklopt die hoog aangeschreven zijn op vlak van educatie. Zo werden ook onze paters in de parochie Saint-Mugagga aangesproken door ongeruste ouders.  Bovendien was er in de ruime omgeving geen kleuterschool.  De paters legden deze vraag voor aan het CAT.  Dankzij een mooie privé-gift konden we naast de kerk en rechtover de pastorie reeds een goedgelegen grondstuk kopen van bijna 14 are.  Plannen werden gemaakt voor de oprichting van een kleuter- en lagere school op deze grond.   We zien het ambitieus met 9 klassen, een zaal, een lokaal voor de directie en een sanitair blok.

Het project was veel mensen genegen waardoor we de benodigde 180.000 euro konden ophalen.  De school zal kunnen opstarten bij het begin van het schooljaar 2021-2022.  Jullie kunnen hier de bouw door middel van foto’s van de vorderingen van de werken opvolgen. Het gebouw zal klaar zijn maar we hebben helaas nog niet het nodige budget voor de aankoop van voldoende schoolbanken voor de lagere school en tafels en stoeltjes voor de kleuterklassen.  Uw steun hiervoor is zal ervoor zorgen dat we de klassen kunnen openstellen voor alle kinderen uit de ruime omgeving.

Kansen creëren? Dat doe je door een onderneming op te starten!

1 dollar. Daar kan je in België nog geen koffie mee kopen. Toch moeten heel wat jonge Congolezen rondkomen met een salaris van minder dan 1 dollar per dag. Zij met een salaris hebben dan nog geluk; in de Democratische Republiek Congo (RDC) is zo’n 40 procent van de bevolking werkloos. Nochtans is het grootste deel van de bevolking (70%) jonger dan 25 jaar. Bij Clemensactie geloven we in de kracht van een onderneming om kansen te creëren. Net daar wringt het schoentje: om te kunnen ondernemen is een basisopleiding en goede infrastructuur broodnodig, en dat is net wat ontbreekt in het land. Met Clemensactie proberen we het ondernemerschap en opleidingen in Congo Central te ondersteunen en op te bouwen, want net dat is de uitweg uit de vicieuze cirkel van armoede.

Van overlevingseconomie naar markteconomie
Verkopers van zakdoekjes, water, brood, maniok, belkredieten,…: in de straten in Congo zie je overal kleine miniondernemingen op straat. Toch is dat een minder positief verhaal dan je op het eerste zicht zou denken: de kleine kraampjes en straatvensters zorgen er vooral voor dat er dagelijks brood op de plank komt. Het is met andere woorden geen kwestie van leven, maar van overleven – omdat een stabiele markteconomie ontbreekt. Om te kunnen groeien naar een risicoloze en degelijke economie is ondernemerschap noodzakelijk. Veel te vaak wordt het ondernemerschap in Congo nog afgeremd, en daar zijn verschillende oorzaken voor.

Problemen remmen economische groei
Eerst en vooral ontbreekt er een basisopleiding. Sinds 2014, onder het regime van Kabila, heeft de overheid geen nieuwe leerkrachten aangesteld waardoor het staatsonderwijs op verschillende plaatsen ondermaats is. Bovendien is er een groot tekort aan degelijk lesmateriaal. Leerlingen hebben bijvoorbeeld vaak geen lesboek en pennen alles over van het bord. Ook de gebrekkige infrastructuur in Congo Central remt de kans op het ondernemen. Buiten de hoofdas Matadi-Kinshasa zijn er bijvoorbeeld weinig goed onderhouden wegen en zijn er geen stabiele elektriciteits- en watervoorzieningen. Probeer buiten de hoofdstad maar eens geitenkaas te maken en te conserveren als je al niet over een generator beschikt om elektriciteit te produceren? Het is net dankzij die toegevoegde waarde dat je de prijs van een product kan verhogen en je je kan onderscheiden van concurrenten.

Onderwijs als eerste stap uit de vicieuze cirkel van armoede
De eerste grote stap om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen, is een degelijke opleiding die het ontwikkelde ondernemerschap ondersteunt. Dat is dan ook exact wat wij met Clemensactie proberen te verwezenlijken in Congo. Zo bouwen wij, op vraag van de lokale bevolking, een lagere school uit in Mbanza Ngungu.

Vrouwelijk ondernemerschap, ook in Congo
Daarnaast zetten we met Clemensactie ook enorm in op het vrouwelijke ondernemerschap, één van mijn persoonlijke stokpaardjes. Jonge meisjes in Congo vallen jammer genoeg nog te vaak uit de boot in grote gezinnen. Wanneer ze dan nog vroegtijdig zwanger worden, verdwijnt hun toekomst als sneeuw voor de zon. Daarom startten we voor hen een opleiding alfabetisering en snit en naad op. Deze opleiding werken we nu verder uit tot de verkoop van kledij in een aantal winkeltjes in Mbanza Ngungu en Luozi waar de kledij wordt verkocht onder het label ‘Kiese’, wat zoveel betekent als ‘vreugde’ en ‘het gaat goed’. De volgende stap is zelfs een kleine webwinkel!

Ondernemerschap voor iedereen
Ook starten we vele kleine projecten op in Congo volgens de noden en vraag van de lokale bevolking. In Miyamba werken we bijvoorbeeld voor het eerst met een coöperatie voor het beheer van vier visvijvers. De opzichter van de visvijvers krijgt een loon, terwijl de verkoop van de vis zorgt voor het inkomen van de leden van de coöperatie. Daarnaast gaven we voor het eerst een microkrediet aan een persoon om een ‘auto-école’ te starten. Bij officiële banken zijn de interesten erg hoog, waardoor men geen lening kan aangaan.

Op die manier stellen we met Clemensactie alles in het werk om de economische situatie in de Democratische Republiek Congo (RDC) stap per stap te laten floreren, want ondernemen is kansen creëren!

Onze pediatrie is klaar!

De pediatrie boven op de materniteit is eindelijk klaar. Op 30 september werd ze plechtig ingehuldigd. Als je weet dat 2 op de 5 kinderen sterven voor ze 5 jaar worden, was het voor ons niet alleen noodzakelijk om te zorgen dat er minder sterfte’s zijn bij de geboorte maar dat we kindjes ook daarna alle kansen geven in de regio van de stad Mbanza Ngungu.

Nieuwe motor voor Luozi

Dankzij gulle sponsoring kon het CAT een moto kopen voor de parochie Luozi.  Deze nieuwe moto dient om de parochie te versterken en afgelegen dorpen te bezoeken.

Daarnaast zal Dr Justin de moto gebruiken om onze gezondheidspost in Lukuakua regelmatig te bezoeken.  De dorpelingen uit omringende dorpen in een straal van 12 km komen naar Lukuakua om gezondheidszorg te krijgen.  Ook 5 baby’s zagen er sinds de nieuwe start in december 2016 het levenslicht.

 

Cat bouwt drie extra klassen voor het college in Saint-Camille

In Saint-Camille werden er nog 3 extra klassen bijgebouwd.  De school is ondertussen uitgebouwd tot en met het 6de jaar en hiervoor moesten nog nieuwe klassen gerealiseerd worden.  Het Clemensactieteam stelde 10.000 € (= 11.408 $) ter beschikking en dit geld werden op de volgende manier besteed :
 
a.           Achat de 3 Camions  de Sable: 700$
b.           Callasse 2/2 Camions: 1600$
c.            152 Sacs de ciments: 750$
d.           Barres de fers: 3300$
e.           Façonnage des briques: 200$
f.            Planches: 1530$
g.           Portes métalliques: 750$
h.           Fenêtres: 150$
i.             Claustra: 120$
j.             Tôle: 520$
k.            Main d’œuvre: 1800$
l.             Clous et autres dépenses: 140$
Total : 11480$
Reste : 20$
 
Met deze middelen konden deze werken voor de bouw van de 3 nieuwe klassen gerealiseerd worden. Nu is het nog wachten op centjes voor de afwerking.  Wil u mee deze klassen sponsoren ?