Logistiek en maintenance

LOGISTIEK EN MAINTENANCE

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
AANKOOP JEEPS

Een van de pijnpunten in Congo is de zeer slechte staat van de wegen. Zonder een degelijke Toyota jeep, vier maal vier, ben je kansloos. De voorbije jaren heeft de Clemensactie geholpen om het wagenpark te vernieuwen. Ook de studenten konden in 2019 rekenen op een nieuw busje om hen van en naar de universiteit te brengen.

CONTAINERACTIES

CONTAINERACTIES – Congo blijft een land met zeer grote noden. We proberen als Clemensactie jaarlijks een container te vullen met materiaal voor al onze werkplekken.

Broeder Willy zorgt met zijn ploeg vrijwilligers voor de verzending van containers vanuit Essen. Daarin zit heel wat waardevol materiaal voor Congo zoals ziekenhuisbedden, operatietafels, schoolbanken, tafels en stoelen, huishoudapparaten, fietsen, serviezen, schriften en papier, kledij, enz… Kostprijs voor het versturen van een container is +/- 18.000 euro.

WATERTOREN IN MIYAMBAD

Door een kapotte waterpomp en een malafide Congolese mecanicien, was er een jaar lang geen stromend water meer in Miyamba. Na de recuperatie van de kapotte pomp kon een echte expertise gebeuren. Een nieuwe injectiepomp kon mee met de scholendelegatie en nu zijn zowel het ziekenhuis als de parochie terug voorzien van stromend water. De watertorens waren in een mum van tijd weer gevuld en operationeel.

BOUW EN ONDERHOUD VAN KERKEN

In 2018 werd de kerk van Mbanza Ngungu grondig herschilderd met steun van Herbronnen vzw. Daarna besteedden we in 2019 onze middelen aan de renovatie van de kapel van Mbangu, een parochiekapel uit de ruime omgeving van Mbanza Ngungu.

In 2020 kwam dan de kapel van Kinsumbu uit de omgeving van Miyamba aan de beurt. Naast de kapel werd ook een kleine pastorij gebouwd. Hiervoor kregen we steun uit Zwitserland. Door de Coronacrisis liep het wat stroef met de aanleveringen waardoor ze pas in 2021 volledig afgewerkt kon worden.
Dichtbij de grens met Angola hebben we ook nog een kerk in de parochie Nsono Matadi. Deze kerk was in 2021 in erbarmelijke staat met iets wat je nog amper een dak kon noemen.
De abdij Sixtus uit West-Vleeteren schonk ons 5.000€ om de kerk te helpen restaureren. Ook hier kregen we weer onverwachte steun uit Zwitserland om de volledige heropbouw voor de som van 11.000 USD te kunnen doen.

Kerk van Nsona Matadi

Kapel van Nbangu

Kerk van Mbanza Ngungu

Bouw van de kapel Kinsumbu in Miyamba

RADIO VUVU – OPNAMESTUDIO KINTAMBO

Het Pastoraal Actie Team PAT zorgt mee voor vernieuwing en uitbreiding van het nodige materiaal waar nodig. Ook instrumenten vinden hun weg naar Congo. In 2021 ontvingen we een schenking van 4000 dollar voor een nieuwe zender en een nieuwe computer.

In 2021 is de radio ook verhuisd naar de achterkant van de parochie. Ze beschikken nu over 2 opnamestudio’s, mooie kantoorruimtes en vergaderruimtes.

WEGENWERKEN IN KINZUNDU EN MIYAMBA

De weg tussen Kinzundu en Kimpese is erbarmelijk in het regenseizoen. We hebben onze gemeenschap in Kinzundu een aantal kruiwagens, schoppen en ander werkmateriaal bezorgd. Door de inzet van de plaatselijke vrijwilligersteams kunnen sommige kwetsbare punten in het traject toch berijdbaar blijven.

Om Miyamba te bezoeken, moeten we ervoor zorgen dat het mooi weer is, anders wordt het lastig om er te komen. In de zetels van de jeep liggen standaard schoppen om ons te helpen als we vast komen te zitten in de modder. Als het plotseling hard begint te regenen, is het vrijwel zeker dat we onderweg moeten overnachten.
Over een afstand van 150 km doen we bijna 12 uur met een tussenstop in Mangembo om te eten. Dit is zonder regen. In de jaren ’70 deed men dit met een kevertje in 3 uur! De infrastructuur is overal in Congo meer dan ondermaats maar hier spant het voor ons de kroon. Vanwege de Coronapandemie begon père Hugues de weg tussen Mangembo en Miyamba te herstellen met de scholieren die zich steendood verveelden tijdens de lockdown. Dit is een titanenwerk. Er stond nog een oude pletwals die ze met veel geduld hebben kunnen herstellen en waar ze nu dankbaar gebruik van maken. Omwille van de economische noodzaak begonnen ook inwoners uit omliggende dorpen zich aan te sluiten en geleidelijk aan komen er mooie stukken die goed berijdbaar zijn. Het CAT probeert regelmatig wat extra middelen te bezorgen om vooral diesel voor de pletwals  en voedsel voor de ijverige studenten te kopen.

ZONNEPANELEN

Het elektriciteitsnetwerk is nog weinig uitgebouwd in Congo en heel erg onstabiel. Het komt heel frequent voor dat er meerdere uren per dag geen elektriciteit is. Al jaren wordt er op onze parochies gewerkt met dieselgeneratoren die niet alleen zeer vervuilend, maar ook zeer duur zijn in verbruik. Daarom zijn we met de Clemensactie sinds 2018 gestart met het leggen van zonnepanelen op onze naaiateliers en ziekenhuizen. Ook onze parochies kunnen hiervan meegenieten.

Dit zorgt ervoor dat de naaiateliers en ziekenhuizen permanent over elektriciteit beschikken, wat een grote meerwaarde is in het dagelijks leven.   

Een belangrijk bijkomend element is dat we op deze manier significant bijdragen aan het verbeteren van het klimaat.

TECHNISCHE EXPERTEN

Gaandeweg ontdekten we dat onze verschillende projecten maar ook ons eigen gebouwenpark nood hebben aan systematisch onderhoud en opvolging. Dit is niet direct de sterkste kant van onze Congolezen. Ze missen vaak kennis maar ook middelen en materiaal om dit onderhoud te doen. Gust van Humbeeck, een ingenieur op rust, is gestart met de eerste stappen om samen met onze lokale onderhoudsploegen sanitair, elektriciteit en internet te optimaliseren waar mogelijk. Een eerste technisch interventie is reeds gehouden in Kintambo. Ook hier hopen we in de toekomst nog verdere stappen te kunnen zetten. We geloven dat er een mooie win-win kan ontstaan uit een goede uitwisseling van technische talenten.

Als ICT-specialist heeft Gust enkele netwerken verbeterd en tal van computers nieuw leven gegeven en verzonden naar onze projecten.