Naaiatelier

NAAIATELIERS

Elke mens is drager van oneindige mogelijkheden
WAT?

Een naaiatelier is een school waarbij we jonge vrouwen die vaak uitgesloten zijn, tienermoeders die niet kunnen lezen of rekenen de kans geven om een vormingstraject te doorlopen dat hen terug in hun kracht plaats en een nieuwe stevige plaats geeft in hun gemeenschappen. Zo doorbreken ze de cirkel van de armoede.

De basisopleiding voorziet in een traject van alfabetisering dat wordt gecombineerd met het leren naaien. Daarbij krijgen ze ook lessen landbouw en “lessen over het leven”. De opleiding loopt over meerdere jaren. In het tweede en derde jaar leren ze ook zelf kledingstukken te maken. Ze te presenteren ze in een boetiek en leren ze te verkopen. Op deze manier hebben ze bij het voltooien van de opleiding een duurzaam traject doorlopen dat hen de kans geven om zelf te starten met een naaiatelier thuis of aan te sluiten bij een van onze coöperatieven die in opbouw zijn. Ze krijgen ook een wettelijk erkend certificaat dat ze de opleiding hebben doorlopen.

7 NAAIATELIERS IN 7 VERSCHILLENDE PAROCHIES

In een land waar gezinnen de middelen niet hebben om alle kinderen te laten studeren zijn het meestal nog steeds de meisjes die uit te boot vallen en weinig of geen scholing volgen. Onze paters redemptoristen detecteerden al snel het probleem van ongeletterde meisjes, kind-moedertjes, wezen en ook weduwen. Voor deze hebben we verschillende naaiateliers opgezet. Door in 4 parochies opleiding snit en naad te voorzien proberen we de cirkel van armoede te doorbreken voor deze (jonge) vrouwen. Ze krijgen er een gedegen opleiding die hun in staat stelt om weer een plaats in te nemen in de maatschappij.

Dankzij Adventsactie Nederland kunnen we in 3 parochies een nog meer doorgedreven opleiding aanbieden. Alfabetisering, snit en naad en landbouwtechnieken zorgen ervoor dat jonge meisjes niet alleen kunnen leren lezen en schrijven in het Frans maar tevens een beroep leren. De naaiateliers zorgen voor een stevige omkadering waarbinnen we coöperaties trachten te vormen. Ondertussen hebben we ons eigen label “kiese” en winkeltjes waar we de vaak fraai geborduurde kledingstukken en schooluniformen verkopen.

OPVOLGING

Onze projectcoördinator gaat tweemaal per jaar op terreinbezoek en volgt van zeer nabij de ontwikkeling van de verschillende naaiateliers op en zoek naar oplossingen bij problemen. Zo heeft ons atelier in Luozi een tekort aan stroom. We zoeken nu een oplossing met zonnepanelen. De verschillende redemptoristen en hun medewerkers zijn onze lokale contactpersonen die garant staan voor de dagelijks opvolging van deze naaiateliers.

Je kan alle info bekomen via lieve.droogmans@gmail.com

ERKENDE DIPLOMA’S

In Miyamba kregen, eind juni 2021, 9 jonge vrouwen een officieel diploma na het voltooien van hun 3-jarige opleiding “coupe et couture”. Ze werden vergezeld door Hermien, hun lesgeefster.

Steun ons