Pastorale actieteam

PASTORALE ACTIETEAM

Samen werkt

Het pastoraal actieteam of PAT is een groep vrijwilligers die regelmatig samenkomt om vernieuwende pastorale projecten die aansluiten bij de spiritualiteit van de redemptoristen te ondersteunen. Het idee is ontstaan dat duurzame sociale inzet altijd een krachtige motivatie vraagt gedragen door doorleefde waarden, geloof en vertrouwen. De opdrachten die redemptoristen ook hebben om nieuwe te zoeken om in de Congolese context geloof door te geven blijft voor de toekomst heel belangrijk. Het pastoraal actieteam werkt met een klein budget en kan soms rekenen op steun van redemptoristen uit o.a. de Duitse en Nederlandse regio.

Vaak hebben ook deze pastorale projecten een sociale component en omgekeerd. Een eerste project dat we hebben gesteund is de aankoop van een “mixer” om beeld en geluid op te nemen voor een recent opgerichte jongeren band bestaande uit drie redemptoristen. Ze maken cd’s, dvd’s en geven concerten. Met de winst steunen ze de schoolopleiding van kwetsbare jongeren. De aanpak loopt gelijk met die van het CAT. Projecten moeten goed onderbouwd worden ingediend. Het PAT zal ze verder coachen ook in de uitwerking en gaat dan op zoek naar passende middelen.