Scholen

SCHOLEN

Vorming is de snelweg om aan armoede te ontsnappen.

De Clemensactie ondersteunt een duurzame ontwikkeling en wil garant staan voor kwalitatief onderwijs voor de allerarmsten.

LAGERE SCHOOL IN SAINT-IRENEE

In Kinshasa zijn we momenteel druk bezig met de bouw van een nieuwe school in Saint-Irénée. De nieuwe school, waarvan de opening gepland staat in de zomer van 2024, omvat niet alleen klaslokalen maar ook sanitaire voorzieningen en ruimte voor buitenschoolse activiteiten. 

Met deze school bouwen we ook verder aan een hoopvolle toekomst voor de regio: al sinds 2012 streven we naar gelijke kansen, empowerment en duurzame vooruitgang. Daar speelt onderwijs een onmisbare rol in. Momenteel studeren kinderen er in beperkte, niet-verlichte ruimtes,  maar binnenkort zullen ze genieten van een gezonde en stimulerende leeromgeving. 

COLLEGE SAINT-GERARD IN DE PAROCHIE SAINT-CAMILLE KINSHASA

Saint-Camille is een arme wijk in Kinshasa die heel dicht is bevolkt. De redemptoristen hebben op het terrein van de parochie zelf een netwerk van scholen uitgebouwd. De Clemensactie heeft de voorbije jaren geholpen om de middelbare school in fases uit te bouwen zodat de leerlingen er nu een volledige zesjarige cyclus kunnen doorlopen. 

Nadat reeds 3 klassen voor de lagere school werden toegevoegd, werd in 2021 gestart met de bouw van nog 3 extra klassen. We voorzien ook enkele toiletten en een kantoor voor de directie. Een passerelle zal beide gebouwen voortaan verbinden. Hierdoor konden we vanaf 2022 6 klassen lagere schoolonderwijs aanbieden.

We beseften bij de bouw al snel dat ook sanitair aandacht nodig had. We bouwden extra toiletten voor meisjes en vier voor jongens door de toegang tot de parochie slim te verplaatsen. Hevige stortbuien veroorzaakten erosie rond onze school in Matadi, waarvoor we een nieuwe beschermmuur bouwden.

 

EEN NIEUWE SCHOOL IN SAINT-MUGAGGA, KINSHASA

Na het aantreden van president Felix Tshisekedi werd aangekondigd dat het onderwijs voortaan gratis zou zijn.  Dit leidde tot een enorme instroom van kinderen in de scholen.  Het gevolg laat zich raden: overvolle klassen met vaak meer dan 80 leerlingen. De kinderen die dan niet verstandelijk tot de middenmoot of beter behoren, raken al snel achterop.  Kijk maar naar wat recentelijk de pandemie bij ons teweeggebracht heeft op zo’n korte tijd.  Door het afstandsonderwijs en gebrek aan informaticamateriaal raakten ook bij ons heel wat leerlingen achterop.  Hier wordt dan gelukkig snel ingegrepen, in Congo gebeurt dit niet en blijven uiteindelijk veel kinderen analfabeet.

Vanuit de optiek dat ouders ook in Congo wel performant doch betalend onderwijs wensen voor de kinderen, werd er bij de congregaties aangeklopt die hoog aangeschreven zijn op vlak van educatie. Zo werden ook onze paters in de parochie Saint-Mugagga aangesproken door ongeruste ouders. Bovendien was er in de ruime omgeving geen kleuterschool. De paters legden deze vraag voor aan het CAT.  Dankzij een mooie privé-gift konden we naast de kerk en rechtover de pastorie een goedgelegen grondstuk kopen van bijna 14 are. Er werden plannen gemaakt voor de oprichting van een kleuter- en lagere school op deze grond. We hebben ambitieuze plannen met 9 klaslokalen, een zaal, een directielokaal en sanitaire voorzieningen.

Het project was veel mensen genegen waardoor we de benodigde 180.000 euro konden ophalen.  De school zal werd opgestart bij het begin van het schooljaar 2021-2022. Door middel van foto’s kunnen de vorderingen van de werken hier opgevolgd worden.

SCHOOL SAINT-CHARLES LWANGA

Dit college, gelegen in de omgeving van de grote parochie Saint-Gerard in het hart van Matadi, probeert  kwalitatief onderwijs aan te bieden aan de jongeren. Nadat de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd werden in 2018, zorgde het Clemensactieteam in 2019 voor het plaatsen van een volledig sanitair blok met echte toiletten. Hiermee gaven we gehoor aan de vraag van de leerlingen zelf tijdens ons terreinbezoek in het voorjaar.

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, mondiale solidariteit, kon de Clemensactie in 2020 nog 2 extra klassen bouwen voor het middelbaar.  Door de groei van de school waren er te weinig klassen om degelijk onderwijs aan te bieden.

COLLEGE IN KIMPESE

P. Charles is een zeer gedreven en ondernemende redemptorist. Hij heeft zelf de nodige middelen kunnen verzamelen om een college uit te bouwen. Voor de inrichting hebben vrijwilligers uit Essen, verbonden met broeder Willy, samengewerkt met de Clemensactie om tweedehands materiaal op te halen en te verzenden naar o.a. Congo via containers.

NIEUWE LAGERE SCHOOL IN MBANZA NGUNGU

Nadat Kabila in 2014 besloot om geen nieuwe leerkrachten meer aan te werven, gaat de kwaliteit van het onderwijs steeds meer achteruit in de overheidsscholen. Leerkrachten die ver over hun pensioensleeftijd heen zijn, geven nog steeds les en dit vaak in zeer ongunstige omstandigheden. Probeer maar eens rust te houden in een klas met 84 leerlingen. Recent beloofde Félix Tshisekedi gratis onderwijs aan alle leerlingen, waardoor de overbevolking van de klassen nog verergert. Parochianen drongen dan ook aan bij de paters om privé-scholen te bouwen, congregaties zijn immers gekend voor hun degelijk onderwijs. Ouders verschillen in Congo niet van ons, zij willen ook graag kwaliteitsonderwijs om hun kinderen een goede opleiding te geven. In september 2018 konden we starten met een eerste en tweede leerjaar. Eind 2019 zitten onze drie eerst gebouwde klassen vol en moet er dringend bijgebouwd worden. Tegen het einde van 2020 was de nieuwbouw klaar. De nieuwbouw voorziet drie ruime klassen en drie kantoren voor directie en leerkrachten. 

De nieuwbouw konden we niet zonder dak laten, want dat zou snel waterinsijpeling geven waardoor ons gebouw onmiddellijk beschadigd zou zijn. Van de stichting Johanna Bode kregen we voldoende middelen om een bovenbouw te realiseren. We bieden nu 6 leerjaren lagere school aan onze kinderen. De bovenbouw werd uitgebreid met een prachtige polyvalente zaal die gebruikt kan worden als bibliotheek, turnlokaal, theaterzaal of vergaderruimte voor de vergaderingen met de ouders. 

Met de container ging ook een echte speeltoren voor de kinderen mee.

TECHNISCH LEERCENTRUM KIMPESE

Het leercentrum in Kimpese heeft als doel straatjongeren de kans te geven een beroepsopleiding te volgen in autotechniek. Naast theoretische vakken krijgen ze ook algemeen vormende vakken en is er de kans om in het atelier de nodige technische vaardigheden op te doen. Ze doorlopen een cyclus van drie jaar en krijgen een officieel diploma. De leerlingen betalen een beperkte som schoolgeld. De begeleiders proberen ook de kwetsbare leerlingen mee aan boord te houden. De Clemensactie heeft gezorgd voor de bouw van de leerruimtes en betaalt het salaris van de leerkrachten. Het terrein waarop de school gevestigd is huren we. Daarom zullen we over twee jaar de school verplaatsen naar een nieuwe locatie. Een van de mogelijkheden is dat school wordt verbonden met onze nieuwe lagere school in Mbanza Ngungu.

STEUN ONS