Voedselvoorziening

VOEDSELVOORZIENING

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.
OPLEIDING TOT IMKER IN KIMPESE

In Kimpese is de situatie niet anders: er zijn talloze werklozen en jongeren die zonder diploma zitten, en bijgevolg ook zonder zicht op een toekomst. Om hier iets aan te doen, hebben we in overleg met pater Benjamin twee nieuwe projecten opgestart. Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen zijn we begonnen met een opleiding voor 30 mannen en vrouwen om hen te vormen tot ervaren imkers. Dit is een ecologisch project dat zich richt op het behoud van de natuur en het vermijden van ontbossing. De opleiding begon met een theoretisch gedeelte van zes dagen. Vervolgens kregen alle deelnemers passende nieuwe uitrusting en vier bijenkasten om mee te starten. De instructeurs zijn nu bezig met het individueel begeleiden van de opstart van onze nieuwe imkers in elk van de vijf omliggende dorpen van Kimpese. Het is cruciaal om te investeren in de opleiding en toekomst van kinderen, en dit is een van de belangrijkste doelen van de Clemensactie.

In het najaar van 2021 werden er 100 bijenkasten geplaatst in 5 dorpen rond Kimpese. Het dorp “Mole” moet het pilootproject worden voor Congo Central. Het vrouwelijke dorpshoofd heeft ook tien hectare grond beschikbaar gesteld voor herbebossing. Calliandra, een bloeiende plant, zal een mooie honingoogst opleveren. De bedoeling is om onze eerste honing te kunnen oogsten in de zomer van 2022. Père Benjamin Moma is de drijvende kracht en opvolger van dit prachtige, ecologische initiatief. Onder leiding van monsieur Paul en zijn assistent kunnen de imkers nu hun theoretische kennis in praktijk brengen.

VISVIJVERPROJECTEN IN MIYAMBA

Met de Clemensactie hebben we geïnvesteerd om verwaarloosde visvijvers in Miyamba terug te activeren. Recentelijk zijn we gestart met het vormen van coöperaties om een grotere gemeenschap te betrekken en de duurzaamheid van deze projecten te verzekeren.

LANDBOUWPROJECT LUOZI

Onze jonge vrouwen, kind-moedertjes en wezen krijgen de kans om hier landbouwtechnieken aan te leren. Wekelijks komen ze de grond bewerken en er werden verschillende fruitbomen aangeplant. Hierdoor kunnen we nu ook rijst en maniok aanbieden in ons winkeltje in Luozi. Bovendien krijgen enkele kwetsbare families de kans om hier een stukje grond te bewerken.

GEITENBOERDERIJ LUOZI

Nadat père Benoît overleden is raakte dit project een beetje in het slop. Elk vogeltje zingt immers zoals het gebekt is en niet elke pater heeft gevoel voor landbouw. Maar er werd opnieuw een project ingediend om de geitenboerderij van Luozi terug op de kaart te zetten. We gaan de stallen herstellen en binnenkort zullen er weer geiten worden gekweekt op deze locatie ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ook hier zal er samengewerkt worden met een coöperatie, zodat het project gedragen wordt door de plaatselijke bevolking, wat de duurzaamheid ten goede komt.

VARKENS KWEKEN IN MIYAMBA

Eén van onze jonge paters heeft het in de “vingers” en houdt van landbouw. Begin 2020 zullen we dan ook starten met onze eerste varkenskwekerij in Miyamba. Het Clemensactieteam zorgt voor de nodige middelen om dit project te realiseren in de nieuwe structuur van een coöperatie.

KIPPENKWEKERIJ IN KINTAMBO

In ons vormingshuis in Kintambo (Kinshasa), waar de theologiestudenten zitten, is een kippenkwekerij opgestart met een veertigtal kippen. Deze kwekerij zorgt nu reeds voor een dagelijks karton verse eieren. Een deel van de eieren is voor eigen gebruik, terwijl een ander deel wordt verkocht op de lokale markt.

KONIJNENKWEKERIJ IN RIGHINI

In Righini zitten jonge redemptoristen in opleiding. Het is ook een van de opdrachten van de Clemensactie om de jonge religieuzen vanaf het begin te leren om sociale projecten uit te werken, in te dienen, te realiseren, op te volgen en te leren rapporteren. Om al deze stappen te leren doorlopen hebben we in onze vormingshuizen microprojecten opgestart waar de studenten zelf verantwoordelijk voor zijn. In Righini, een wijk in Kinshasa, zijn we gestart met een konijnenkwekerij. De konijnen zijn deels voor eigen consumptie, maar worden ook op de markt verkocht en helpen zo de kosten voor de vorming te verzachten.

Voor alle informatie over de projecten kan je terecht bij ons projectcoördinatrice Lieve Droogmans, lieve.droogmans@gmail.com, 0496 02 84 27.

STEUN ONS