Voedselvoorziening

VOEDSELVOORZIENING

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.
OPLEIDING TOT IMKER IN KIMPESE

Ook in Kimpese hebben we heel veel werklozen en jongeren zonder diploma en bijgevolg dus ook zonder toekomst. Hiervoor hebben we in samenspraak met père Benjamin 2 nieuwe projecten opgezet. We zijn gestart, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, met een opleiding van 30 mannen en vrouwen tot volleerd imker. Het is een ecologisch project waarbij gekeken wordt hoe we ook de natuur zoveel mogelijk kunnen behouden en het kappen van bomen kunnen vermijden. Eerst was er een theoretische opleiding van 6 dagen. Nadien kreeg iedere deelnemer een gepaste, nieuwe uitrusting en 4 bijenkasten om te starten. De lesgevers zijn gestart met de individuele begeleiding van de opstart van onze nieuwe imkers in elk van 5 omliggende dorpen van Kimpese. Kinderen zijn de toekomst van morgen. Hen een gepast opleiding en perspectief geven is één van de doelstellingen van de Clemensactie.

In het najaar van 2021 werden in 5 dorpen rond Kimpese 100 bijenkasten geplaatst.  Het dorp “Mole” moet het pilootproject worden voor Congo Central.  De dorpsoverste, een vrouw, stelde ook 10 ha ter beschikking voor herbebossing.  Calliandra is een plant die altijd bloeit en een mooie honingoogst moet bezorgen.  Het zou fijn zijn als we in de zomer van 2022 onze eerste honing kunnen oogsten.  Père Benjamin Moma is de bezieler en de opvolger van dit mooie, ecologische project.  De imkers kunnen nu volop hun theoretische kennis, onder leiding van monsieur Paul en zijn helper, in de praktijk brengen.  

VISVIJVERPROJECTEN IN MIYAMBA

Met de Clemensactie hebben we geïnvesteerd om verwaarloosde visvijvers in Miyamba terug te activeren. Recentelijk zijn we gestart met het vormen van coöperaties om een grotere gemeenschap te betrekken en de duurzaamheid van deze projecten te verzekeren.

LANDBOUWPROJECT LUOZI

Onze jonge vrouwen, kind-moedertjes en wezen krijgen de kans om hier landbouwtechnieken aan te leren. Wekelijks komen ze de grond bewerken en er werden verschillende fruitbomen aangeplant. Hierdoor kon er ook reeds rijst en maniok in ons winkeltje in Luozi aangeboden worden. Ook enkele kwetsbare families krijgen de kans om hier een stukje grond te bewerken.

GEITENBOERDERIJ LUOZI

Nadat père Benoît overleden is raakte dit project een beetje in het slop. Elk vogeltje zingt immers zoals het gebekt is en niet elke pater heeft gevoel voor landbouw. Maar er werd opnieuw een project ingediend om de geitenboerderij van Luozi terug op de kaart te zetten. We gaan over tot herstelling van de stallen en kortelings zullen er terug geiten gekweekt worden op deze locatie ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ook hier zal gewerkt worden met een coöperatie zodat het project mee getrokken wordt door de plaatselijke bevolking wat de duurzaamheid verhoogt.

VARKENS KWEKEN IN MIYAMBA

Eén van onze jonge paters heeft het in de “vingers” en houdt van landbouw. Begin 2020 zullen we dan ook starten met onze eerste varkenskwekerij in Miyamba. Het Clemensactieteam zorgt voor de nodige middelen om dit project te realiseren in de nieuwe structuur van een coöperatie.

KIPPENKWEKERIJ IN KINTAMBO

In ons vormingshuis waar de theologiestudenten zitten in Kintambo (Kinshasa) een kippenkwekerij opgestart met een veertigtal kippen. Deze kwekerij zorgt nu reeds voor een dagelijks karton verse eieren. Ook hier is een deel voor eigen consumptie en een deel van de opbrengst wordt op de lokale markt verkocht.

KONIJNENKWEKERIJ IN RIGHINI

In Righini zitten jonge redemptoristen in opleiding. Het is ook een van de opdrachten van de Clemensactie om reeds van beide de start de jonge religieuzen te leren om sociale projecten uit te werken, in te dienen, te realiseren op te volgen en te leren rapporteren. Om al deze stappen te leren doorlopen hebben we in onze vormingshuizen microprojecten opgestart waar de studenten zelf verantwoordelijk voor zijn. In Righini een wijk in Kinshasa zijn we gestart met een konijnenkwekerij. De konijnen zijn deels voor eigen consumptie maar worden ook op de markt verkocht en helpen zo de kosten voor de vorming te verzachten.

Voor alle informatie over de projecten kan je terecht bij ons projeccoördinatrice Lieve Droogmans, lieve.droogmans@gmail.com, 0496 02 84 27.

STEUN ONS