Vzw Clemensactie

VZW CLEMENSACTIE

Samen werkt
ONTSTAAN

Sinds enkele jaren zijn we met een team van redemptoristen en vrijwilligers bezig met het zoeken naar middelen om sociale projecten te ondersteunen waar onze Congolese redemptoristen en hun medewerkers bij betrokken zijn.

De aanzet was een bezoek van P. Hermann ten Winkel samen met P. Guido Moons in Congo. Ze waren getroffen door de erbarmelijke toestand waarin de Nokikliniek zich bevond. Bij hen terugkomst zijn de eerste kleine stappen gezet om geld te verzamelen om het Noki hospitaal te renoveren. Ondertussen zijn er tal van nieuwe initiatieven bijgekomen (zie projectwerking).

START VZW CLEMENSACTIE

Twee jaar lang was de Clemensactie een feitelijke vereniging. Vanaf 1 februari 2012 is de Clemensactie een erkende vzw die zich blijvend zal inzetten om sociale projecten te ondersteunen in Congo maar op termijn ook in andere landen. Wat deze projecten verbindt is hun band met de redemptoristische familie.

SAMEN WERKT

Ons logo verwijst naar het geloof in de meerwaarde van intense samenwerking, vandaar de baseline “samen werkt”.  Twee reeksen gesponnen draden worden een stevig tapijt. We geloven dat door een juiste wisselwerking tussen onze inzet hier en de werking op het terrein in Congo projecten kunnen worden gerealiseerd met een grote sociale meerwaarde. We kiezen voor partnerschap met onze Congolese medewerkers en zetten onze projecten op met een lange termijnvisie zodat ze zo vlug als mogelijk zelfdragend kunnen worden.

DEEL VAN EEN RUIMER NETWERK

Het CAT is verbonden met RIS  of Redemptorist International Solidarity. Dit is een netwerk van organisaties die wereldwijd middelen verzamelen om sociale en pastorale projecten in de derde wereld waar de redemptoristen en hun medewerkers actief zijn te ondersteunen. www.africaredemptorists.com

We onderhouden ook goede contacten met Serve, een Ierse ontwikkelingsorganisatie. www.serve.ir

Het CAT ontvangt ook steun van de Adventsactie in Nederland voor drie naaiatelier projecten. www.advenstactie.nl .

We werken samen met Rotary Duitsland en met de dienst mondiale solidariteit van de provincie Oost-Vlaanderen.

www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/mondiale_solidariteit.

Verder ontvangen we ook steun van het redemptoristisch netwerk binnen de Clemensprovincie: www.stclemens.orgwww.clemenspoort.bewww.effata.be