Kansen creëren? Dat doe je door een onderneming op te starten!

1 dollar. Daar kan je in België nog geen koffie mee kopen. Toch moeten heel wat jonge Congolezen rondkomen met een salaris van minder dan 1 dollar per dag. Zij met een salaris hebben dan nog geluk; in de Democratische Republiek Congo (RDC) is zo’n 40 procent van de bevolking werkloos. Nochtans is het grootste deel van de bevolking (70%) jonger dan 25 jaar. Bij Clemensactie geloven we in de kracht van een onderneming om kansen te creëren. Net daar wringt het schoentje: om te kunnen ondernemen is een basisopleiding en goede infrastructuur broodnodig, en dat is net wat ontbreekt in het land. Met Clemensactie proberen we het ondernemerschap en opleidingen in Congo Central te ondersteunen en op te bouwen, want net dat is de uitweg uit de vicieuze cirkel van armoede.

Van overlevingseconomie naar markteconomie
Verkopers van zakdoekjes, water, brood, maniok, belkredieten,…: in de straten in Congo zie je overal kleine miniondernemingen op straat. Toch is dat een minder positief verhaal dan je op het eerste zicht zou denken: de kleine kraampjes en straatvensters zorgen er vooral voor dat er dagelijks brood op de plank komt. Het is met andere woorden geen kwestie van leven, maar van overleven – omdat een stabiele markteconomie ontbreekt. Om te kunnen groeien naar een risicoloze en degelijke economie is ondernemerschap noodzakelijk. Veel te vaak wordt het ondernemerschap in Congo nog afgeremd, en daar zijn verschillende oorzaken voor.

Problemen remmen economische groei
Eerst en vooral ontbreekt er een basisopleiding. Sinds 2014, onder het regime van Kabila, heeft de overheid geen nieuwe leerkrachten aangesteld waardoor het staatsonderwijs op verschillende plaatsen ondermaats is. Bovendien is er een groot tekort aan degelijk lesmateriaal. Leerlingen hebben bijvoorbeeld vaak geen lesboek en pennen alles over van het bord. Ook de gebrekkige infrastructuur in Congo Central remt de kans op het ondernemen. Buiten de hoofdas Matadi-Kinshasa zijn er bijvoorbeeld weinig goed onderhouden wegen en zijn er geen stabiele elektriciteits- en watervoorzieningen. Probeer buiten de hoofdstad maar eens geitenkaas te maken en te conserveren als je al niet over een generator beschikt om elektriciteit te produceren? Het is net dankzij die toegevoegde waarde dat je de prijs van een product kan verhogen en je je kan onderscheiden van concurrenten.

Onderwijs als eerste stap uit de vicieuze cirkel van armoede
De eerste grote stap om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen, is een degelijke opleiding die het ontwikkelde ondernemerschap ondersteunt. Dat is dan ook exact wat wij met Clemensactie proberen te verwezenlijken in Congo. Zo bouwen wij, op vraag van de lokale bevolking, een lagere school uit in Mbanza Ngungu.

Vrouwelijk ondernemerschap, ook in Congo
Daarnaast zetten we met Clemensactie ook enorm in op het vrouwelijke ondernemerschap, één van mijn persoonlijke stokpaardjes. Jonge meisjes in Congo vallen jammer genoeg nog te vaak uit de boot in grote gezinnen. Wanneer ze dan nog vroegtijdig zwanger worden, verdwijnt hun toekomst als sneeuw voor de zon. Daarom startten we voor hen een opleiding alfabetisering en snit en naad op. Deze opleiding werken we nu verder uit tot de verkoop van kledij in een aantal winkeltjes in Mbanza Ngungu en Luozi waar de kledij wordt verkocht onder het label ‘Kiese’, wat zoveel betekent als ‘vreugde’ en ‘het gaat goed’. De volgende stap is zelfs een kleine webwinkel!

Ondernemerschap voor iedereen
Ook starten we vele kleine projecten op in Congo volgens de noden en vraag van de lokale bevolking. In Miyamba werken we bijvoorbeeld voor het eerst met een coöperatie voor het beheer van vier visvijvers. De opzichter van de visvijvers krijgt een loon, terwijl de verkoop van de vis zorgt voor het inkomen van de leden van de coöperatie. Daarnaast gaven we voor het eerst een microkrediet aan een persoon om een ‘auto-école’ te starten. Bij officiële banken zijn de interesten erg hoog, waardoor men geen lening kan aangaan.

Op die manier stellen we met Clemensactie alles in het werk om de economische situatie in de Democratische Republiek Congo (RDC) stap per stap te laten floreren, want ondernemen is kansen creëren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *