Kansen creëren? Dat doe je door een onderneming op te starten!

1 dollar. Daar kan je in België nog geen koffie mee kopen. Toch moeten heel wat jonge Congolezen rondkomen met een salaris van minder dan 1 dollar per dag. Zij met een salaris hebben dan nog geluk; in de Democratische Republiek Congo (RDC) is zo’n 40 procent van de bevolking werkloos. Nochtans is het grootste deel van de bevolking (70%) jonger dan 25 jaar. Bij Clemensactie geloven we in de kracht van een onderneming om kansen te creëren. Net daar wringt het schoentje: om te kunnen ondernemen is een basisopleiding en goede infrastructuur broodnodig, en dat is net wat ontbreekt in het land. Met Clemensactie proberen we het ondernemerschap en opleidingen in Congo Central te ondersteunen en op te bouwen, want net dat is de uitweg uit de vicieuze cirkel van armoede.

Van overlevingseconomie naar markteconomie
Verkopers van zakdoekjes, water, brood, maniok, belkredieten,…: in de straten in Congo zie je overal kleine miniondernemingen op straat. Toch is dat een minder positief verhaal dan je op het eerste zicht zou denken: de kleine kraampjes en straatvensters zorgen er vooral voor dat er dagelijks brood op de plank komt. Het is met andere woorden geen kwestie van leven, maar van overleven – omdat een stabiele markteconomie ontbreekt. Om te kunnen groeien naar een risicoloze en degelijke economie is ondernemerschap noodzakelijk. Veel te vaak wordt het ondernemerschap in Congo nog afgeremd, en daar zijn verschillende oorzaken voor.

Problemen remmen economische groei
Eerst en vooral ontbreekt er een basisopleiding. Sinds 2014, onder het regime van Kabila, heeft de overheid geen nieuwe leerkrachten aangesteld waardoor het staatsonderwijs op verschillende plaatsen ondermaats is. Bovendien is er een groot tekort aan degelijk lesmateriaal. Leerlingen hebben bijvoorbeeld vaak geen lesboek en pennen alles over van het bord. Ook de gebrekkige infrastructuur in Congo Central remt de kans op het ondernemen. Buiten de hoofdas Matadi-Kinshasa zijn er bijvoorbeeld weinig goed onderhouden wegen en zijn er geen stabiele elektriciteits- en watervoorzieningen. Probeer buiten de hoofdstad maar eens geitenkaas te maken en te conserveren als je al niet over een generator beschikt om elektriciteit te produceren? Het is net dankzij die toegevoegde waarde dat je de prijs van een product kan verhogen en je je kan onderscheiden van concurrenten.

Onderwijs als eerste stap uit de vicieuze cirkel van armoede
De eerste grote stap om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen, is een degelijke opleiding die het ontwikkelde ondernemerschap ondersteunt. Dat is dan ook exact wat wij met Clemensactie proberen te verwezenlijken in Congo. Zo bouwen wij, op vraag van de lokale bevolking, een lagere school uit in Mbanza Ngungu.

Vrouwelijk ondernemerschap, ook in Congo
Daarnaast zetten we met Clemensactie ook enorm in op het vrouwelijke ondernemerschap, één van mijn persoonlijke stokpaardjes. Jonge meisjes in Congo vallen jammer genoeg nog te vaak uit de boot in grote gezinnen. Wanneer ze dan nog vroegtijdig zwanger worden, verdwijnt hun toekomst als sneeuw voor de zon. Daarom startten we voor hen een opleiding alfabetisering en snit en naad op. Deze opleiding werken we nu verder uit tot de verkoop van kledij in een aantal winkeltjes in Mbanza Ngungu en Luozi waar de kledij wordt verkocht onder het label ‘Kiese’, wat zoveel betekent als ‘vreugde’ en ‘het gaat goed’. De volgende stap is zelfs een kleine webwinkel!

Ondernemerschap voor iedereen
Ook starten we vele kleine projecten op in Congo volgens de noden en vraag van de lokale bevolking. In Miyamba werken we bijvoorbeeld voor het eerst met een coöperatie voor het beheer van vier visvijvers. De opzichter van de visvijvers krijgt een loon, terwijl de verkoop van de vis zorgt voor het inkomen van de leden van de coöperatie. Daarnaast gaven we voor het eerst een microkrediet aan een persoon om een ‘auto-école’ te starten. Bij officiële banken zijn de interesten erg hoog, waardoor men geen lening kan aangaan.

Op die manier stellen we met Clemensactie alles in het werk om de economische situatie in de Democratische Republiek Congo (RDC) stap per stap te laten floreren, want ondernemen is kansen creëren!

Onze pediatrie is klaar!

De pediatrie boven op de materniteit is eindelijk klaar. Op 30 september werd ze plechtig ingehuldigd. Als je weet dat 2 op de 5 kinderen sterven voor ze 5 jaar worden, was het voor ons niet alleen noodzakelijk om te zorgen dat er minder sterfte’s zijn bij de geboorte maar dat we kindjes ook daarna alle kansen geven in de regio van de stad Mbanza Ngungu.

Nieuwe motor voor Luozi

Dankzij gulle sponsoring kon het CAT een moto kopen voor de parochie Luozi.  Deze nieuwe moto dient om de parochie te versterken en afgelegen dorpen te bezoeken.

Daarnaast zal Dr Justin de moto gebruiken om onze gezondheidspost in Lukuakua regelmatig te bezoeken.  De dorpelingen uit omringende dorpen in een straal van 12 km komen naar Lukuakua om gezondheidszorg te krijgen.  Ook 5 baby’s zagen er sinds de nieuwe start in december 2016 het levenslicht.

 

Cat bouwt drie extra klassen voor het college in Saint-Camille

In Saint-Camille werden er nog 3 extra klassen bijgebouwd.  De school is ondertussen uitgebouwd tot en met het 6de jaar en hiervoor moesten nog nieuwe klassen gerealiseerd worden.  Het Clemensactieteam stelde 10.000 € (= 11.408 $) ter beschikking en dit geld werden op de volgende manier besteed :
 
a.           Achat de 3 Camions  de Sable: 700$
b.           Callasse 2/2 Camions: 1600$
c.            152 Sacs de ciments: 750$
d.           Barres de fers: 3300$
e.           Façonnage des briques: 200$
f.            Planches: 1530$
g.           Portes métalliques: 750$
h.           Fenêtres: 150$
i.             Claustra: 120$
j.             Tôle: 520$
k.            Main d’œuvre: 1800$
l.             Clous et autres dépenses: 140$
Total : 11480$
Reste : 20$
 
Met deze middelen konden deze werken voor de bouw van de 3 nieuwe klassen gerealiseerd worden. Nu is het nog wachten op centjes voor de afwerking.  Wil u mee deze klassen sponsoren ?

Start met Engelse lessen voor onze studenten in opleiding

Begin januari is men in Kintambo met basislessen Engels begonnen.  Deze lessen worden gevolgd door onze acht Theologiestudenten zijnde Dieudonné, Jean Blaise, Trésor, Hugues, Jonas, David,  Léandre en Fidèle  Ook onze vice-provinciaal a.i. pater Jean-Robert volgt aandachtig deze lessen.  Voor deze mensen zijn het hun allereerste Engelse lessen.  We wensen hen veel succes.

Allereerste geboorte in nieuwe materniteitskliniek in Mbanza Ngungu


Gisteren is het allereerste baby’tje geboren in onze nieuwe materniteitskliniek centre Polymedical Frère Benjamin Kiphalu te Mbanza Ngungu. Deze kraamkliniek werd gebouwd door het CAT (Clemensactieteam) en de redemptoristen van de Clemensprovicie. Rotary International onder impuls van dr Martin Ten Winkel sponsorde de inrichting van dit kleine ziekenhuis met 18 bedden.

We hopen dat dit de start is van vele nieuwe geboortes en we op deze manier kunnen bijdragen aan het terugdringen van het hoge sterftecijfer bij de geboorte in “Congo Central”.

Goede verkoop op de wintermarkt

De Clemensactie vzw tekende present op de wintermarkt in de Clemenspoort op 16 december 2017.

We etaleerden op onze tafel verschillende snuisterijen uit Congo alsmede 105 zakjes met 5 wafeltjes die door Lieve en Henk gebakken, verpakt en gelabeld werden.Op de wintermarkt waren veel standjes voor het goede doel.  We slaagden er echter in alle 105 zakjes en nog enkele andere Congo-attributen te verkopen aan gulle gevers.

We konden 313 euro storten op de rekening van de warmste week waarop we onze actie geregistreerd hadden !!!!!

Bedankt aan alle bezoekers die de projecten van onze paters redemptoristen in Congo Central mee ondersteunen.

Fijne Feestdagen en een zinderende start in 2018 !!!!!